BMP - WB - EU FINSTAR
BMP anëtar i Task Force së IFIAR
Takimi Plenar i IFIAR
CFRR Prill 2018
Provimi për KM dhe AL

Në datën 11 Korrik 2018 u zhvillua provimi i parë për sezonin e vitit 2018 për të gjithë kandidatët për KM dhe AL.

Trajnime SKK dhe SNK
CFRR Tetor 2017
previous arrow
next arrow
Slider

 

Të rejat

  • Njoftim mbi procesin e zbatimit të kuadrit rregullator për procedurat e verifikimit..
  • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 01 Qershor 2019...
  • Njoftim lidhur me regjistrimet për provimet e aftësive profesionale për titullin Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, sezoni i vitit 2019...
  • Ju bejmë me dije se deri në momentin e lëshimit të Dëshmisë & Certifikatës për AL...
  • Këshilli i Ministrave ka miratuar kriteret e tjera për klasifikimin e njësive me interes publik...