BMP - WB - EU FINSTAR
BMP anëtar i Task Force së IFIAR
Takimi Plenar i IFIAR
CFRR Prill 2018
Provimi për KM dhe AL

Në datën 11 Korrik 2018 u zhvillua provimi i parë për sezonin e vitit 2018 për të gjithë kandidatët për KM dhe AL.

Trajnime SKK dhe SNK
CFRR Tetor 2017
previous arrow
next arrow
Slider

 

Të rejat

  • Pranë Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike vijojnë të dorëzohen prej Organizatave Profesionale dhe prej subjekteve të verifikimit dosjet e tyre sipas kërkesës së Rregullores Nr. 9/2019 të BMP.

    Në përmbushje të detyrave dhe kompetencave të përcaktuara në rregullore dhe në Vendimin “Për Komisonin dhe Procedurat e Verifikimit të Kontabilistëve të Miratuar”, BMP vendosi të shtyjë afatin e veprimtarisë së Komisionit Ad-Hoc për verifikimin e Kontabilistëve të Miratuar deri më datë 30 qershor 2020.

    Sa më lartë, u jepet mundësia subjekteve KM ( ushtrues dhe jo ushtrues ) të dorëzojnë dokumentacionin pranë Komisionit Ad-Hoc deri më datë 30 prill 2020, kurse plotësimin e detyrimit për kryerjen e edukimit të vijueshëm profesional deri më datë 30 qershor 2020.
  • Njoftim mbi procesin e zbatimit të kuadrit rregullator për procedurat e verifikimit..
  • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 01 Qershor 2019...
  • Njoftim lidhur me regjistrimet për provimet e aftësive profesionale për titullin Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, sezoni i vitit 2019...
  • Ju bejmë me dije se deri në momentin e lëshimit të Dëshmisë & Certifikatës për AL...