Rruga “Ismail Qemali”
Pallati 5, Kati i dytë, Apartamenti 8
Tiranë, Shqipëri