Rëndësia e Raportimit Financiar në Shqipëri

Në datë 26 Shtator 2018, në ambjentet e Hotel Rogner u prezantuan gjetjet e sondazhit kombëtar mbi “Rëndësinë e Raportimit Financiar në Shqipëri” ku morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Financave, Bordi i Mbikëqyrjes Publike, Institucionet Ndërkombëtare si Banka Botërore, Ambasada e Zvicrës, Banka e Shqipërisë, si dhe përfaqësues nga fusha e biznesit dhe ekspertë kontabël... Më shumë

Provimi për KM dhe AL

Në datën 11 Korrik 2018 u zhvillua provimi i parë për sezonin e vitit 2018 për të gjithë kandidatët për KM dhe AL. Falenderojmë Komisionin e Provimeve të Aftësive Profesionale pranë BMP, Sekretarinë Teknike të KPAP pranë IEKA-s, Strukturën Mbështetëse të BMP, si dhe të gjithë personat e angazhuar në këtë proces, për organizimin, dedikimin … Më shumë

CFRR Prill 2018

Avancimi i Sistemeve të Sigurimit të Cilësisë së Auditimit: Trendet dhe Mundësitë – Workshop për vendet e STAREP dhe BE-REPARIS Qendra e Bankës Botërore për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR) mblodhi së bashku në Vjenë më 26 dhe 27 prill 2018 pjesëmarrës nga secili nga vendet e dy projekteve rajonale: Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Gjeorgjia, Moldavia … Më shumë

Trajnime SKK dhe SNK

Me pothuaj një të tretën e totalit të kontabilistëve të miratuar në vend ose 1,105 profesionistë të trajnuar në 5 qytete të Shqipërisë mbi Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe 204 të tjerë të trajnuar mbi Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, pritet që të ketë përmirësim kapacitetesh dhe dijesh të kontabilistëve në përgatitjen më të mirë … Më shumë

I Ftuar në SCAN TV, Z.Dritan Fino

Sot i ftuar ne TV SCAN z. Dritan Fino, Kryetar i Bordit të Mbikëqyrjes Publike. Z.Fino foli mbi ndryshimet e fundit të kuadrit rregullator që prekin raportimin financiar, ngritjen e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale dhe nisjen e procesit të certifikimit për AL dhe KM... Më shumë

CFRR Tetor 2017

Avancimi në rregullimin e Kontabilitetit dhe Auditimit: Workshop për vendet e STAREP dhe EU-REPARIS CFRR, BB, 24-25 Tetor 2017, Vienë Qëndra e Bankës Botërore për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR) në Vjenë më 24 dhe 25 tetor 2017, shqyrtoi rolin e rregullimit të kontabilitetit dhe auditimit dhe në mënyrë specifike se sa forcimi më i … Më shumë