CFRR – The World Bank

Qëndra e Reformave për Raportimin Financiar (CFRR), pjesë e praktikës Globale të Qeverisjes së Bankës Botrore, punon me vende si në Europë dhe në Azinë Qëndrore për të zbatuar praktikat dhe standartet e mirëqeverisjes së korporatave dhe raportimit financiar të tyre…

Për të lexuar materialin e plotë klikoni këtu ose  vizitoni faqen zyrtare .