• Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

Ju njoftojmë se provimi i rradhës “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018 në ambientet e Hotel Tirana International, nga ora 14:30 deri në orën 18:30.

Pjesëmarrësit në provim duhet:

• Të jenë të pajisur me dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
• Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Ju urojmë suksese!


  • Njoftim dt. 11/10/2018

Lista e kandidatëve që do të marin pjesë në provimin “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” që do të zhvillohet në datë 20 Tetor 2018. Më shumë…


  • Njoftim dt. 04/10/2018

Ju njoftojmë se provimi I rradhës “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” për AL & KM do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018. Data e fundit e pranimit të pagesave për këtë provim do të jetë data 15.10.2018. Më shumë…


  • Njoftim dt. 20/08/2018

Noftim për vend pune si “Inspektori i Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”   Më shumë…


  • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

LJu njoftojmë se në datë 22 Shtator 2018 do të zhvillohet provimi i rradhës “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”.
Provimi do të zhvillohet pranë Pallatit të Kongreseve, hyrja përballë Hotel Rogner, Salla A & B nga ora 14:00 deri në orën 18:00.

Pjesëmarrësit në provim duhet:

• Të jenë të pajisur me dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
• Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 13:30).

Për çdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni në adresën info@bmp.al & numrin e kontaktit +3554 562 84 41.

Ju urojmë suksese!