• Lista e fituesve të provimit të datës 8 Dhjetor 2018

Lista e Fituesve të provimit për AL, datë 08.12.2018, “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

Shënim:
Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050). Lista e fituesve.


 • Lista e kandidatëve që do të marrin pjesë në provimin e datës 8 dhjetor 2018

Në linkun më poshtë ju lutemi gjeni listën e kandidatëve për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 8 Dhjetor 2018 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”. Lista e kandidateve AL provim date 08.12.2018.

Ju urojmë suksese!


 • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

Njoftohen të gjithë kandidatët për AL që do të marrin pjesë në provimin e datës 08 Dhjetor 2018 “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” se provimi do të zhvillohet në ambientet e Hotel Tirana International nga ora 14:30 deri në orën 18:30.
Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Suksese!


 • Njoftim për kandidatët e provimit datë 17 nëntor 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët për AL të cilët duan të ankimojnë rezultatin e provimit të datës 17 Nëntor 2018 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe proçedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” se afati për të dorëzuar kërkesën e tyre duke i bashkëlidhur mandatin e pagesës së rishikimit është data 27.11.2018. …”. Më shumë…


 • Lista e fituesve të provimit të datës 17 Nentor 2018

Lista e Fituesve të provimit për AL, datë 17.11.2018, “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”

Shënim:
Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050). Më shumë…


 • Kujtesë për kandidatët e provimit datë 17 nëntor 2018

Kujtesë për kandidatët AL që do të marrin pjesë në provimin datë 17 Nëntor 2018 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”. Më shumë… • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

Njoftohen të gjithë kandidatët për AL që do të marrin pjesë në provimin e datës 17 Nëntor 2018 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe proçedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” se provimi do të zhvillohet në ambientet e Hotel Tirana International ora 14:30 deri në orën 18:30.Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Për çdo paqartësi, lutemi mos hezitoni të na kontaktoni në adresën info@bmp.al & numrin e kontaktit +3554 562 84 41.

Ju urojmë suksese!


 • Tarifat e provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2018 janë:
 • Më shumë…


 • Grafiku i provimeve per vitin 2018 (i ndryshuar)

Komisioni i Provimeve te Aftesive Profesionale ka miratuar ndryshimet në kalendarin e provimeve per vitin 2018. Më shumë…


 • Provimi i rradhës për AL

Ju njoftojmë se provimi i radhës për AL “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” do të zhvillohet në datën 17 Nëntor 2018. Data e fundit e pranimit të pagesave për këtë provim do të jetë data 12.11.2018.. Më shumë…


 • Lista e dokumentave dhe periudha e pranimit të kerkesave nga të interesuarit për hartues/korrigjues

Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues/korrigjues të provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjor, lidhur me listën e dokumentacionit dhe periudhën e pranimit të kërkesave. Më shumë…


 • Lista e fituesve të provimit të datës 20 Tetor 2018

Lista e Fituesve të provimit për KM/AL, datë 20.10.2018, “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”

Shënim:
Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050). Më shumë…


 • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

Ju njoftojmë se provimi i rradhës “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018 në ambientet e Hotel Tirana International, nga ora 14:30 deri në orën 18:30.

Pjesëmarrësit në provim duhet:

• Të jenë të pajisur me dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
• Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Ju urojmë suksese!


 • Njoftim dt. 11/10/2018

Lista e kandidatëve që do të marin pjesë në provimin “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” që do të zhvillohet në datë 20 Tetor 2018. Më shumë…


 • Njoftim dt. 04/10/2018

Ju njoftojmë se provimi I rradhës “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” për AL & KM do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018. Data e fundit e pranimit të pagesave për këtë provim do të jetë data 15.10.2018. Më shumë…


 • Njoftim dt. 20/08/2018

Noftim për vend pune si “Inspektori i Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”   Më shumë…


 • Njoftim për orarin dhe sallën e provimit

LJu njoftojmë se në datë 22 Shtator 2018 do të zhvillohet provimi i rradhës “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”.
Provimi do të zhvillohet pranë Pallatit të Kongreseve, hyrja përballë Hotel Rogner, Salla A & B nga ora 14:00 deri në orën 18:00.

Pjesëmarrësit në provim duhet:

• Të jenë të pajisur me dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
• Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 13:30).

Për çdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni në adresën info@bmp.al & numrin e kontaktit +3554 562 84 41.

Ju urojmë suksese!


 • Njoftim dt. 12/09/2018

Lista e kandidatëve që do të marin pjesë në provimin e dt 22.09.2018. Data e fundit e pagesës: 15.09.2018.  Më shumë…


 • Njoftim dt. 07/09/2018

Noftim për vend pune si “Specialist për çështjet ligjore”   Më shumë… • Njoftim dt. 20/08/2018

Noftim për vend pune si “Inspektori i Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”   Më shumë…