1. Kodi i Etikës


2. Bordi i Mbikëqyrjes Publike (Struktura Organizative)