• Modeli i miratuar i Deklarimit të Angazhimeve për audituesit ligjorë/shoqëritë e auditimit  Shkarko..

  • Ligji nr. 25-2018 datë 10.5.2018 i kontabilitetit Shiko..

  • Urdhër mbi raportimin financiar të shoqërive të ujësjellësave. Shiko..

  • Raport për procedurat e dakorduara-ujësjellësat. Shiko..