BMP – WB – EU FINSTAR

Në datat 17 – 18 Korrik 2019, Bordi i Mbikëqyrjes Publike i përfaqësuar nga z. Aldo Spahiu, Drejtor Ekzekutiv, u ftua nga Banka Botërore dhe Bashkimi Europian në kuadër të zhvillimit të projektit EU FINSTAR (Technical Assistance in Financial Sector’s Priority Areas, Ukrainë) për të ofruar trajnime që lidhen me kuadrin rregullator dhe metodologjinë e inspektimit në Bordin e Mbikëqyrjes Publike dhe Organizatën Profesionale të Audituesve Ligjorë në Ukrainë…. Më shumë


Rëndësia e Raportimit Financiar në Shqipëri

Në datë 26 Shtator 2018, në ambjentet e Hotel Rogner u prezantuan gjetjet e sondazhit kombëtar mbi “Rëndësinë e Raportimit Financiar në Shqipëri” ku morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Financave, Bordi i Mbikëqyrjes Publike, Institucionet Ndërkombëtare si Banka Botërore, Ambasada e Zvicrës, Banka e Shqipërisë, si dhe përfaqësues nga fusha e biznesit dhe ekspertë kontabël… Më shumë


Takimi Plenar i IFIAR

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, anëtar i IFIAR – International Forum of Independent Audit Regulators (Forumi Ndërkombëtar i Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit) që prej vitit 2011, mori pjesë në Takimin Vjetor Plenar të zhvilluar në datat 30 Prill – 2 Maj 2019 në Greqi, me përfaqësues z. Dritan Fino, Kryetar dhe z. Aldo Spahiu, Drejtor Ekzekutiv i Bordit të Mbikëqyrjes Publike… Më shumë


CFRR Prill 2018

Avancimi i Sistemeve të Sigurimit të Cilësisë së Auditimit: Trendet dhe Mundësitë – Workshop për vendet e STAREP dhe BE-REPARIS Qendra e Bankës Botërore për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR) mblodhi së bashku në Vjenë më 26 dhe 27 prill 2018 pjesëmarrës nga secili nga vendet e dy projekteve rajonale: Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Gjeorgjia, Moldavia … Më shumë


Provimi për KM dhe AL

Në datën 11 Korrik 2018 u zhvillua provimi i parë për sezonin e vitit 2018 për të gjithë kandidatët për KM dhe AL. Falenderojmë Komisionin e Provimeve të Aftësive Profesionale pranë BMP, Sekretarinë Teknike të KPAP pranë IEKA-s, Strukturën Mbështetëse të BMP, si dhe të gjithë personat e angazhuar në këtë proces, për organizimin, dedikimin … Më shumë


Trajnime SKK dhe SNK

Me pothuaj një të tretën e totalit të kontabilistëve të miratuar në vend ose 1,105 profesionistë të trajnuar në 5 qytete të Shqipërisë mbi Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe 204 të tjerë të trajnuar mbi Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, pritet që të ketë përmirësim kapacitetesh dhe dijesh të kontabilistëve në përgatitjen më të mirë … Më shumë


I Ftuar në SCAN TV, Z.Dritan Fino

Sot i ftuar ne TV SCAN z. Dritan Fino, Kryetar i Bordit të Mbikëqyrjes Publike. Z.Fino foli mbi ndryshimet e fundit të kuadrit rregullator që prekin raportimin financiar, ngritjen e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale dhe nisjen e procesit të certifikimit për AL dhe KM… Më shumë


CFRR Tetor 2017

Avancimi në rregullimin e Kontabilitetit dhe Auditimit: Workshop për vendet e STAREP dhe EU-REPARIS CFRR, BB, 24-25 Tetor 2017, Vienë Qëndra e Bankës Botërore për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR) në Vjenë më 24 dhe 25 tetor 2017, shqyrtoi rolin e rregullimit të kontabilitetit dhe auditimit dhe në mënyrë specifike se sa forcimi më i … Më shumë