• Koordinatori/Emri Mbiemri
• E-mail: info@bmp.al
• Nr. i gjelbër
• Tel: +355 4 562 8441
• Adresa : Rruga “Ismail Qemali” Pallati 5, Kati i dytë, Apartamenti 8 Tiranë, Shqipëri
• Orari zyrtar 09.00 – 17.00
• Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
Format ankese / Shpjeguese