Komisioni i Rishikimit

Komisioni i Rishikimit i ngritur pranë BMP ,përbëhet nga anëtarët si më poshtë vijon :

 

  • Adriana Berberi (Kryetar)
  • Bujar Osmani (Anëtar)
  • Erion Bozgo (Anëtar)
  • Arminda Qylafku (Anëtar)
  • Ilda Duhanxhiu (Anëtar)